Şirketler Grubu

“Enka Lojistik; lojistik, depolama ve tren taşımacılığı hizmetleri…
İSB Bağlantı; bağlantı elemanları üretimi tesisi alanlarında faaliyet gösteren şirketlerimizdir.” 

Enka Lojistik

 ENKA LOJİSTİK; 2010 yılında ENKA LOJİSTİK DEPOLAMA NAK. GID. PET. İNŞ. TAAH. TİC. LTD. ŞTİ. unvanı adı altında Ankara’da kurularak faaliyetlerine başlamıştır. ENKA LOJİSTİK ilk kurulduğu yıllarda sadece yurt içi nakliye yaparken, yeniliklere açık yapısı ve günün değişen koşullarına ayak uydurabilmesi sayesinde lojistik sektörünün her kademesine hizmet vermeye başlamıştır.

Yönetim Sistemleri

Standart somunlar, Özel somunlar, soğuk dövme, sıcak dövme parçalarının üretimi ve satışı kapsamında; Firmamızı, yurt içinde ve uluslararası platformlarda ürün ve hizmet kalitemiz ile en iyi şekilde temsil ederek marka değerimizi artırmak temel ilkemizdir. Bunun için;
* Müşteri memnuniyetini en üst düzeyde tutarak, müşteri geri bildirimlerini etkin bir şekilde yönetmeyi,
* Yasal mevzuat ve şartlara; ulusal ve uluslararası standartlara ve uygulanabilir tüm gerekliliklere uyarak, süreç odaklı bir yaklaşımla verimliliği ve kaliteyi artırmak için sürekli iyileştirme ve ilk defada doğru üretim ilkesiyle hareket etmeyi,
*Değer yaratmayan işlemleri ortadan kaldırarak kaynakların etkin kullanımı ile zamanında teslimat yapmayı,
*Hızla gelişen teknolojiyi yakından takip ederek ve yeni pazarlar bularak iş hacmimizi genişletmeyi,
*Ürünlerimizi; yetkin personel kadromuz ile düşük maliyet ve yüksek performans dengesi ile üreterek sektördeki rekabet gücümüzü artırmayı,
*İnsan sağlığına ve çevreye saygılı üretim anlayışı içerisinde, çalışanlarımızın yetkinlik, farkındalık, iletişim niteliği ve motivasyon seviyelerini artırmaya yönelik iletişim programları kurmayı,
şirket politikası olarak benimseyerek taahhüt ediyoruz. 

İSG, Çevre ve enerji konusundaki yasal mevzuatlar, paydaşlarımız ve tarafımızca uygunluk yükümlülüğü olarak kabul edilen tüm şartlara uyarak çevreye zarar vermeden, enerji tasarrufu sağlayarak, güvenli ve sağlıklı çalışma ortamı oluşturarak, çevre, iş sağlığı ve güvenliği yönetim performansını sürekli iyileştirmek ve geliştirmek öncelikli hedefimizdir.
Bu kapsamda;
* Yürürlükte bulunan ilgili mevzuat, idari düzenlemeler ve yasal şartlara uymayı,
* İş sağlığı ve güvenliği şartlarının sağlanması, çevrenin korunması, enerji verimliliği ve doğal kaynak kullanımının azaltılması için gerekli insan, teknoloji, alt yapı, finans vb. kaynakları sağlamayı,
* Faaliyetlerimiz sonucu ortaya çıkan atıkları minimuma indirerek kirliliği kaynağında önlemeyi ve çevre üzerindeki olumsuz etkilerini azaltarak geri dönüşümü desteklemeyi,
* Tüm çalışanlarımızın sağlık ve güvenliğini ön planda tutarak, sıfır iş kazası ve sıfır atık hedefi ile oluşabilecek çevre kirliliği, yaralanma ve sağlık bozulmalarına karşı gerekli önlemleri almak için çalışanların (ve/veya çalışan temsilcilerinin) katılımı ile riskleri belirlemeyi, tanımlamayı ve bu risklerle ilgili hedefler ve programlar oluşturmayı, düzenli olarak gözden geçirilmesini sağlamayı,
* Çalışanlarımızın, Çevre yönetim sistemleri, İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetim sistemleri konularında sürekli eğitim almalarını sağlayarak, farkındalıklarının artmasını, bilinçli, katılımcı ve ekip çalışmasına yatkın hale gelmelerini teşvik etmeyi ve bu sayede sürekli iyileştirme çalışmalarını sağlamayı,
* İş sağlığı ve güvenliği, Çevre ve enerji tasarrufu konularında tüm paydaşlarımız, tüm sektörler ve sivil toplum kuruluşları ile bilgi ve deneyimlerimizi paylaşarak bilincin oluşmasına ve/veya artırılmasına katkıda bulunmayı,
Bütün işlemleri “Önce İş Güvenliği Gelir”, “Hiçbir Şey İnsan Yaşamından Daha Önemli Değildir” ve “Çocuklarımıza Temiz ve Güvenli Bir Çevre Mirası” ilkeleri üzerine yapılandırarak, gelecek nesillere doğayı unutturmayacak, sağlıkla yaşanabilecek bir çevre bırakmak amacıyla doğal kaynakları koruyarak faaliyetlerini sürdürmeyi taahhüt ederiz.

* İSB Fasteners, müşterileri ile ilişkilerini stratejik yaklaşımlarla ele alıp, müşterilerinin ihtiyaçlarına doğru çözümler sunmayı,
* %100 Müşteri memnuniyetini odak noktasında tutarak müşterilerini anlamayı,
* Hizmet kalitesini en üst seviyede tutmayı,
* Müşteri şikayetlerine 24 saat içinde geri dönüş yapmayı, eşsiz hizmet kalitesinin bir numaralı şartı olduğunu,
* Müşteri şikayetlerine sunduğu çözümlerin, etkili ve verimli şekilde neticelendirilmesini,
* Şikayetlerin çözüme kavuşturulması süreçlerinde müşterilerini bilgilendirmenin önemini ve önceliğini doğru çözümler için birinci ilke saydığını,
* Şikayet çözüm süreçlerinde yasal mevzuatlara uyum ve mali sorumluluklarını yerine getirilmesini sağlamayı,
* Şikayet çözüm süreçlerinde “gizlilik ilkesini” esas alarak şeffaf ve objektif olacağını ve ilgili kaynakları sağlayacağını,
* Teknolojik hizmetleri ile başarısını sürdürülebilir kılmayı taahhüt eder..

* İSB Fasteners, kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıklarına güvenli bir şekilde erişim sağlamayı,
* Bilginin kullanılabilirliğini, bütünlüğünü ve gizliliğini korumayı,
* Kendisinin ve paydaşlarının bilgi varlıkları üzerinde oluşabilecek riskleri değerlendirmeyi ve yönetmeyi,
* Kurumun güvenilirliğini ve marka imajını korumayı,
* Bilgi güvenliğinin ihlali durumunda gerekli görülen yaptırımları uygulamayı,
* Tabi olduğu ulusal, uluslararası veya sektörel düzenlemelerden, yasal ve ilgili mevzuat gereklerini yerine getirmekten, anlaşmalardan doğan yükümlülüklerini karşılamaktan, iç ve dış paydaşlara yönelik kurumsal sorumluluklarından kaynaklanan bilgi güvenliği gereksinimlerini sağlamayı,
* İş / Hizmet sürekliliğine bilgi güvenliği tehditlerinin etkisini azaltmayı ve işin sürekliliğini ve sürdürülebilirliğini sağlamayı,
* Kurulan kontrol altyapısı ile bilgi güvenliği seviyesini korumayı ve iyileştirmeyi taahhüt eder.

Scroll to Top